Organik bazlı atık/atıkların oksijensiz ortamda (anaeorobik) fermantasyonu sonucu ortaya çıkan renksiz - kokusuz, havadan hafif, parlak mavi bir alevle yanan ve bileşimininde organik maddelerin bileşimine bağlı olarak yaklaşık; % 40-70 metan, % 30-60 karbondioksit, % 0-3 hidrojen sülfür ile çok az miktarda azot ve hidrojen bulunan bir gaz karışımdır.

biyogaz

Biyogaz
Üretim Kaynakları

biyogaz

Hayvansal Atıklar

biyogaz

Bitkisel Atıklar

biyogaz

Organik İçerikli Şehir ve Endüstriyel Atıklar

biyogaz

Dünyada Biyogaz

Dünyadaki tesisler oranının % 80'i Çin'de %10'u Hindistan, Nepal ve Tayland'da bulunmaktadır. Avrupa'nın hayvan gübresi ile elde ettiği biyogaza ve tesis sayısına bakılacak olursa bu noktada Almanya 2,200 tesis ile en fazla üretim yapan ülke konumundadır. Bu ülkeyi 70 tesis ile İtalya takip etmektedir. Almanya'da biyogaz tesislerinin yapımı 1993 yılından itibaren artmış ve yine aynı yıldan günümüze kadar 139 tesisten 2,200 tesise kadar artmıştır.

biyogaz

Türkiye'de Biyogaz

2017 yılı eylül ayı sonunda Türkiye'nin elektrik enerjisi kurulu gücü 81.520,8 MW'a ulaşmıştır. Bunun %55,2'si termik, %33,2'si hidrolik ve %1,2'si jeotermal, %0,5'i biyokütle ve %7,6'sı rüzgar santralleridir. 2018 Nihai Yek Listesi'ne kayıtlı biyokütle tarımsal ve hayvansal kaynak türüne ait 57 tesis bulunmaktadır.