Değerlerimiz

Bireye ve topluma saygı ilkesi esas alınarak iş arkadaşlarımız ve iş ortaklarımız ile birlikte güven ve huzur içerisinde hedeflerimize ulaşmaktır. Hedeflerimize ulaşma yolunda çevreye ve topluma karşı olan sorumluluklarımızdan ve etik kurallarımızdan ödün vermeden ilerlemektir.

  • Daima en iyi olmak, vazgeçilmez hedefimizdir.
  • Hedeflerimize ulaşmak için kaliteden asla ödün vermemektir.
  • Üstün iş ahlakı ve dürüst çalışma ilkelerinden vazgeçmemektir.
  • İnsan kaynağımız, en önemli sermayemizdir.
  • Çalışanlarımız ve iş ortaklarımız varsa biz varız, sağlığınız ve güvenliğiniz bizim için olmazsa olmazımızdır.
  • Ekip çalışması başarımızın sırrıdır.
  • Yeni fikirlere her zaman açık olmaktır.

Çevre
Politikamız

Çevremizi korumak ve sürekliliğini sağlamak için tüm çevre ve enerji mevzuatlarına uyarak çevre etkilerini kontrol altında tutarak bu etkileri azaltarak çevresel performansımızı sürekli iyileştirmek ve bu bilincin tüm üretim faaliyetini 'Operasyonel İş Mükemmelliği' ile gerçekleştirerek gelecek kuşaklara yaşanabilir temiz bir çevre bırakmaktır. Çevre Politikamızı gerçekleştirmek için yapacağımız faaliyetler:

Değerlerimiz

Çevre ve Enerji mevzuatı gereklerini yerine getirmek, sürekli gelişim ve iyileştirme sağlamak.

Değerlerimiz

Çevreye zarar verecek her atığın bir değeri olduğu ve ekonomiye geri kazandırılabileceği AR-GE çalışmalarını yapmak.

Değerlerimiz

Tesis ve proses tasarımında çevresel etkileri göz önünde bulundurmak.

Değerlerimiz

Çevresel performansımız sürekli iyileştirmesi yönünde çevre yönetim sistemimizi geliştirmek.

Değerlerimiz

Çevreye olan sorumluluklarımız konusunda tüm çalışmalarımızı, taşeronlarımız ve çevre halkını bilinçlendirerek katılımlarını sağlamak..

Değerlerimiz

Ürünlerimizin çevresel etkilerinin iyileştirilebilmesi için tedarikçilerle ve müşterilerle sürekli iletişim içerisinde bulunmak.

Değerlerimiz

Üretim taşıma, stoklama, işletme, bakım faaliyetleri sonucu oluşabilecek atık azaltarak geri dönüşüm ve yeniden değerlendirme alternatiflerini değerlendirmek.

Değerlerimiz

İş sağlığı ve güvenliği kuralları çerçevesinde oluşabilecek acil durum risklerini azaltarak, sağlık güvenlik ve çevre bütünlüğünü oluşturmak.