Organanik madde biyogaza dönüştükten sonra geriye kalan fermentasyonunu tamamlamış karışım, biyogaz santralinin çıktısı organik gübre üretilmek üzere kullanılır. Tarımda değerlendirmek üzere katı kısmı organik katı gübre ve sıvı kısmı ise organik likit gübre olarak geri kazandırılmaktadır. Elde edilen ürünler, ilgili mevzuatlar kapsamında piyasaya arz edilir.

Fermente ürün: Biyo-bozunur atıklardan oksijensiz süreçler sonunda elde edilen çürütülmüş sıvı ve/veya katı malzemeyi ifade eder.

Organik gübre: Bitki besin maddelerini bünyesinde organik bileşikler halinde bulunduran, asıl amacı toprağın fiziksel ve kimyasal yapısını düzeltmek suretiyle bitki besin maddelerinin alımını kolaylaştıran, bitkinin kendisinin ya da atık ve atıklarından hazırlanan ürünleri ile yan ürünlerinin işlenmesi sonucu elde edilen ürünleri ifade eder.

Organomineral gübreler: Organik muhtevanın bir veya birden fazla birincil, ikincil veya mikro bitki besin maddeleri ile reaksiyonu veya karışımı sonucu elde edilen ürünleri ifade eder.