Projenin alanı, İzmir İli, Foça İlçesi, Ilıpınar Mah. Sarıkaya Mevkii'nde yer alan, 51.600 m2 alandır. Faaliyet alanına en yakın yerleşim alanı 2700 m mesafede olan Foça İlçesi'nin Gerenköy Mahallesi'dir. Proje alanının batısında yer almaktadır. Proje alanının kuzeyinde yer alan Ilıpınar Mahallesine uzaklığı ise yaklaşık 2800 m.dir. Alanın Foça İlçe merkezine uzaklığı yaklaşık 16 km’dir. Projenin faaliyeti ile ilgili, ÇED Olumlu Belgesi, Üretim Lisansı alınarak YEKDEM Geçici Kabulü yapılmıştır. Üretim tesisimizde, yılda 131.100 ton büyükbaş ve tavuk gübresi fermente edilerek 22.407,00 MWe/yıl elektrik üretimi gerçekleşecektir. Tesisin yıllık organik katı gübre üretim kapasitesi 13.000 ton/yıl’dır.